Poniżej znajdują się pliki do pobrania:

(należy kliknąć w tekst poniżej aby pobrać odpowiedni plik)

 1. Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 2. Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - WERSJA DOSTĘPNA
 3. Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku.docx
 4. Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku.docx - WERSJA DOSTĘPNA
 5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub stwierdzające stan zaległości. docx
 6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub stwierdzające stan zaległości. pdf
 7. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub stwierdzające stan zaległości. docx. - WERSJA DOSTĘPNA
 8. Wniosek o zaliczenie powstałej nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.docx
 9. Wniosek o zaliczenie powstałej nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.docx - WERSJA DOSTĘPNA
 10. Wniosek o zwrot nadpłaty na indywidualne konto/zaliczenie nadpłaty na poczet innych zobowiązań.docx
 11. Wniosek o zwrot nadpłaty na indywidualne konto/zaliczenie nadpłaty na poczet innych zobowiązań.pdf
 12. Wniosek o przyznanie ulg podatkowych.docx
 13. Wniosek o przyznanie ulg podatkowych.docx - WERSJA DOSTĘPNA
 14. Oświadczenie o sytuacji majątkowej zobowiązanego.docx
 15. Oświadczenie o sytuacji majątkowej zobowiązanego.docx - WERSJA DOSTĘPNA
Script logo