Harmonogramy wywozu odpadów - należy przewinąć na dół strony!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UTRUDNIENIA W ODBIORZE ODPADÓW - POŁUPIN UL. PODGÓRNA

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi nawierzchni drogi przy ul. Podgórnej w m. Połupin, właściciele nieruchomości (przy ul. Podgórnej) zobowiązani są do dostarczenia pojemników lub worków na odpady, do najbliżej położonego miejsca umożliwiającego swobodny dojazd specjalistycznego sprzętu do odbioru odpadów do godz. 6.00 rano w dniu ich odbioru. 

Prosimy o oznakowanie pojemników oraz worków na odpady (np. nr posesji).  
W celu ustalenia szczegółów na temat dokładnego miejsca wystawienia odpadów, prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta pod nr tel. (68) 506 52 63; 791 999 502.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
UTRUDNIENIA W ODBIORZE ODPADÓW Z MIEJSCOWOŚCI KOŁATKA ORAZ BRONKÓW (dotyczy nieruchomości o nr 83, 63A-Z, 64D-H za ośrodkiem ,,MAGNOLIA") - WAŻNE!!! 
 
Z powodu prowadzonych prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej w m. Bronków odbiór odpadów będzie odbywał się zgodnie z obowiązującym harmonogramem. 
UWAGA!!! - Właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć pojemnik lub worki na odpady do najbliżej położonego miejsca umożliwiającego swobodny dojazd specjalistycznego sprzętu do odbioru odpadów do godz. 6.00 rano. 
 
Dla nieruchomości w m. KOŁATKA usytuowanych wzdłuż drogi prowadzącej do ,,leśniczówki”, sugerowane miejsce odbioru odpadów: skrzyżowanie dróg w kierunku m. Kołatka i do ośrodka wypoczynkowego ,,TEMAR".
 
Dla miejscowości BRONKÓW (dotyczy nieruchomości o nr 83, 63A-Z, 64D-H ) odpady powinny zostać wystawione do najbliższego miejsca (drogi) będącego w zarządzie przez Urząd Gminy Bobrowice (sugerowane miejsce odbioru odpadów dla ww. nieruchomości - wzdłuż drogi znajdującej się na działce o nr ewid. 319 w m. Bronków). Pojazd odbierający odpady komunalne będzie dojeżdżać tylko i wyłącznie do nieruchomości Bronków 63H. Właściciele nieruchomości za posesją Bronków 63H (kierunek północ wzdłuż drogi na działce o nr ewid. 319) proszeni są o wystawienie odpadów na wysokości posesji Bronków 63H, gdyż stan drogi nie pozwala na wjazd pojazdu odbierającego odpady.  
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta pod nr tel: (68) 506 52 63; 791 999 502.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogramy wywozu odpadów obowiązujące od lipca 2023r. do stycznia 2024r. dla poszczególnych miejscowości wchodzących w skład Związku do pobrania poniżej.

 

 

 

 

 

 

 

                    

Script logo