Ceny obowiązujące od 1 lipca 2019

za odbiór odpadów komunalnych dla mieszkańców:


Jeżeli odpady są segregowane - opłata od 1 mieszkańca 15,90zł miesięcznie
Jeżeli odpady są niesegregowane - opłata od 1 mieszkańca 31,80zł miesięcznie 

Ceny za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady:

Rodzaj pojemnika

Jeżeli odpady segregujemy to płacimy niższą stawkę:

Jeżeli odpadów nie segregujemy to płacimy jak za zmieszane:

pojemnik/worek o pojemności 120l 36,00 zł 50,00 zł
pojemnik o pojemności 240l 70,00 zł 90,00 zł
pojemnik o pojemności 770l 176,00 zł 231,00 zł
pojemnik o pojemności 1100l 190,00 zł 350,00 zł
pojemnik o pojemności 5000l 950,00 zł 1235,00 zł
pojemnik o pojemności 7000l 1235,00 zł 1546,00 zł

 

Ryczałtowe roczne stawki

opłat dla nieruchomości służącym celom rekreacyjno-wypoczynkowym:

Jeżeli odpady są segregowane - opłata wynosi 69,00zł rocznie.
Jeżeli odpady są niesegregowane - opłata wynosi 104,00zł rocznie.

UWAGA!

Zarząd MZGOK „Odra-Nysa-Bóbr” zawiadamia, że na mocy uchwały nr 23/2019 (z dnia 29 listopada 2019 r.) Zgromadzenie MZGOK „Odra-Nysa-Bóbr” od 1 stycznia 2020 r. ustaliło nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku w wysokości 169,00 zł rocznie. W przypadku niedotrzymania obowiązku przez właściciela nieruchomości selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych ustalono podwyższoną opłatę w kwocie 338,00zł rocznie. 

Script logo