Ceny obowiązujące od 1 lipca 2019

za odbiór odpadów komunalnych dla mieszkańców:


Jeżeli odpady są segregowane - opłata od 1 mieszkańca 15,90zł miesięcznie
Jeżeli odpady są niesegregowane - opłata od 1 mieszkańca 31,80zł miesięcznie 

Ceny za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady:

Rodzaj pojemnika

Jeżeli odpady segregujemy to płacimy niższą stawkę:

Jeżeli odpadów nie segregujemy to płacimy jak za zmieszane:

pojemnik/worek o pojemności 120l 36,00 zł 50,00 zł
pojemnik o pojemności 240l 70,00 zł 90,00 zł
pojemnik o pojemności 770l 176,00 zł 231,00 zł
pojemnik o pojemności 1100l 190,00 zł 350,00 zł
pojemnik o pojemności 5000l 950,00 zł 1235,00 zł
pojemnik o pojemności 7000l 1235,00 zł 1546,00 zł

 

Ryczałtowe roczne stawki

opłat dla nieruchomości służącym celom rekreacyjno-wypoczynkowym:

Jeżeli odpady są segregowane - opłata wynosi 69,00zł rocznie
Jeżeli odpady są niesegregowane - opłata wynosi 104,00zł rocznie

Script logo