Zdjęcia z rozdania nagród

w konkursie plastycznym do obejrzenia tutaj ->klik<-

 

Film z rozdania nagród

Wyniki konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

z terenu gmin: Maszewo, Bobrowice, Bytnica i Gubin do pobrania tutaj ->klik<-


 

Zdjęcia z konkursu plastycznego

do obejrzenia w galerii, dostępnej pod linkiem ->klik<-


 

 

Harnonogramy odbioru odpadów

do pobrania w odpowiednim dziale ->klik<-


 

 

Informacja

W związku z wejściem w życie uchwały nr 34/2015, od dnia 11 września 2015 obowiązuje nowy wzór deklaracji, do pobrania po kliknięciu tutaj ->klik<-

Przy składaniu nowej deklaracji lub jej korekty prosimy zwrócić uwagę, aby w prawym górnym rogu deklaracji był napis "Załącznik do Uchwały nr 34/2015"


 

 

Informacja

Prosimy nie wystawiać odpadów w okrągłych pojemnikach (zarówno metalowych jak i plastikowych). Śmieci wystawione w takich pojemnikach nie będą odebrane, gdyż samochody nie są przystosowane do ich opróżniania.

 

Zawiadomienie

Od 09 czerwca 2015 r. nowy przewoźnik rozpoczął rozwożenie pojemników i worków, za które mieszkańcy nie ponoszą żadnych opłat. Ilości i wielkości pojemników pozostają takie same jak do tej pory. Pojemniki, które znajdują się u mieszkańców z naklejkami TEW są własnością poprzedniego przewoźnika i będą odbierane po 01 lipca przez TEW. O terminach odbioru mieszkańcy będą informowani.

Zgodnie z art. 6m, ust. 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399, z póź., zm.) Zarząd Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” informuję, że zgodnie z podjętą dnia 03 czerwca 2015 roku uchwałą z dniem 1 lipca 2015 roku zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana stawki wiąże się z przypisaniem Gmin Międzygminnego Związku do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Marszowie, gdzie za tonę odpadów należy zapłacić 225 zł. Do tej pory odpady były wożone do instalacji zastępczej „Agmarex” w Nowym Świecie koło Sulechowa, a tam opłata wynosiła 148 zł. za tonę. Zmiana wysokości opłat nie wiąże się z koniecznością złożenia nowej deklaracji.

Przewodniczący Zarządu
Wiesław Zielazny

Script logo