Harmonogram zbiórki pojemników

Prosimy mieszkańców o wystawienie pojemników firmy Tönsmeier Zachód (TEW) przed godziną 7:00 przed posesje w nastepujące dni:

Środa (01.07.2015):

Budachów, Budachów-Kolonia, Drzewica, Głębokie, Grabin, Gryżyna, Smolary Bytnickie, Struga, Szklarka, Łasiczyn, Bytnica, Dobrosułów, Pliszka, Kępiny

Czwartek (02.07.2015):

Barłogi, Bronków, Bronkówek, Brzezinka, Chojnowo, Kołatka, Kukadło, Młyniec, Żarków, Chromów, Dachów, Dęby, Dychów, Prądocinek

Piątek (03.07.2015):

Bobrowice, Janiszowice, Przychów, Strużka, Tarnawa Krośnieńska, Wełmice

Sobota (04.07.2015):

Lubogoszcz, Miłów, Bytomiec, Rybaki, Chlebów, Gęstowice, Korczyców, Radomicko, Rzeczyca, Siedlisko, Skórzyn, Trzebiechów, Granice, Maszewo, Połęcko, Skarbona

Jeżeli w pojemniku są odpady to należy wystawić pojemnik wraz z odpadami.

 

Zawiadomienie

Od 09 czerwca 2015 r. nowy przewoźnik rozpoczął rozwożenie pojemników i worków, za które mieszkańcy nie ponoszą żadnych opłat. Ilości i wielkości pojemników pozostają takie same jak do tej pory. Pojemniki, które znajdują się u mieszkańców z naklejkami TEW są własnością poprzedniego przewoźnika i będą odbierane po 01 lipca przez TEW. O terminach odbioru mieszkańcy będą informowani.

Zgodnie z art. 6m, ust. 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399, z póź., zm.) Zarząd Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” informuję, że zgodnie z podjętą dnia 03 czerwca 2015 roku uchwałą z dniem 1 lipca 2015 roku zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana stawki wiąże się z przypisaniem Gmin Międzygminnego Związku do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Marszowie, gdzie za tonę odpadów należy zapłacić 225 zł. Do tej pory odpady były wożone do instalacji zastępczej „Agmarex” w Nowym Świecie koło Sulechowa, a tam opłata wynosiła 148 zł. za tonę. Zmiana wysokości opłat nie wiąże się z koniecznością złożenia nowej deklaracji.

Przewodniczący Zarządu
Wiesław Zielazny

Script logo