Informacja

Uchwała nr 11/2014 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" wprowadza nowy wzór deklaracji do pobrania ->klik<-

Przy składaniu nowej deklaracji prosimy zwrócić szczególną uwagę, aby była to nowa deklaracja z polami "numer kontaktowy" oraz "PESEL".


Informacja

Są już do pobrania nowe harmonogramy odbioru odpadów. Należy pobrać je z zakładki "harmonogramy" w dziale "informacje". W przypadku użytkowników przeglądarki Chrome konieczne może być odświeżenie strony (klawisz F5), aby wyświetlały się aktualne harmonogramy.

Prosimy mieszkańców o wystawianie pojemników z odpadami przed godziną 7:00, gdyż przewoźnik rozpoczyna odbiór o godzinie 7:00.

Mieszkańców gminy Gubin prosimy o wystawianie pojemników z odpadami przed godziną 5:00


Aby uzyskać informacje jak przesłać deklarację za pośrednictwem systemu EPUAP należy kliknąć tutaj.
Aby wypełnić i przesłać deklarację należy kliknąć tutaj.

Informacja

Wszelkie reklamacje dotyczące pojemników lub worków, braku harmonogramu, należy zgłaszać bezpośrednio operatorom komunalnym na nr tel.:
TEW Świebodzin
600-082-730
600-082-753
600-082-553
(68) 382-38-28


Informacja

Zarząd Międzygminnego Związku informuje, że dla wygody mieszkańców rozprowadza harmonogramy wpłat (książeczki wpłat).

Harmonogram zawiera 6 wypełnionych (imię i nazwisko, adres nr konta bankowego) blankietów wpłat do końca roku na konto Związku. Są to konta indywidualne przypisane każdemu mieszkańcowi, tak jak to jest w przypadku wpłat za energie elektryczną, czy opłaty za telefon lub RTV.

Wpłaty dokonywane w Banku Spółdzielczym w Krośnie Odrzańskim i Bytnicy są bez prowizji bankowej. Jeżeli dokonali Państwo wpłaty na konto Związku przed otrzymaniem harmonogramu, wpłata ta została zaksięgowana na Państwa koncie.

Zarząd Związku
Wiesław Zielazny
Marek Babul
Zbigniew BarskiProsimy o stosowanie się do sposobu segregacji podanego na stronach MZGOK - klik


Nowe zasady odbioru śmieci – już od lipca 2013 r.!
Zanim zdasz pytanie - przeczytaj
Informacje dla mieszkańców bloków - kliknij
Informacje dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych - kliknij


 • Ustawa
  pojemniki.jpg
  W życie wchodzi ustawa "śmieciowa". Co ona oznacza dla mieszkańców? Z jakimi nowymi obowiązkami musimy się liczyć? Dlaczego dokonano zmian? Te i więcej informacji znajdziesz tutaj... czytaj dalej
 • Deklaracje
  2.jpg
  Jak wypełnić deklarację, gdzie składać dokumenty, i wiele innych informacji o deklaracjach znajdziesz tutaj... czytaj dalej
 • MZGOK
  4.jpg
  Po co powstał MZGOK? Kto przewodniczy? Jakie gminy wchodzą w skład związku? Odpowiedzi na te pytania znjdziesz tutaj... czytaj dalej
 • Kontakt
  telefon.jpg
  Informacje o kontakcie z Międzygminnym Związkiem znajdziesz tutaj... czytaj dalejCo zyskasz dzięki nowemu systemowi?


 • mniej śmieci trafi na składowisko, a więcej do recyklingu,
 • łatwiej pozbędziesz się problematycznych odpadów (np. zużytego sprzętu AGD, RTV, przeterminowanych leków, wyczerpanych baterii, starych mebli)
 • znikną dzikie wysypiska, a Ty będziesz oddychał czystszym powietrzem
O co chodzi?
Jak system będzie działać?
Co Ty powinieneś zrobić?
Od 1 lipca 2013 roku zaczynają obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów wynikające z wypełniania przez Polskę unijnych dyrektyw związanych z ochroną środowiska. Zgodnie z nowymi zasadami Związek Międzygminny „Odra-Nysa-Bóbr” stanie się właścicielem odpadów wytwarzanych na jego terenie i będzie musiał zapewnić ich odbiór i zagospodarowanie. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie za Ciebie Związek.

W konkurencyjnym przetargu została wyłoniona firma, która odbiera odpady z terenu wszystkich nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych). Jest to spółka Tonsmeier Zachód z siedzibą w Kiełczu oddział w Świebodzinie. Za odbiór odpadów wszyscy uiszczają opłatę, w ramach której przedsiębiorca odbiera i zagospodaruje każdą ilość odpDodatkowo przynajmniej dwa razy w roku organizowane będą organizowane będą zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli, odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon. Ponadto na terenie każdej gminy funkcjonować będą Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie każdy będzie mógł sam dostarczyć selektywnie zebrane odpady oraz zużytą odzież i tekstylia, przeterminowane leki, chemikalia i opakowania po chemikaliach, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, zużyte opony. Odpady będzie można zostawić w PSZOK bez dodatkowych opłat.
Dla domów jednorodzinnych
do pojemników w kolorze czarnym:
zmieszane odpady komunalne, tj. takie, które nie będą odbierane selektywnie w workach, w tym popiół (nie gorący!).

do transparentnych worków w kolorze:
niebieskim:
papier i opakowania z papieru (makulatura, tektura, itp.)
zielonym:
szkło i opakowania ze szkła (łącznie białe i kolorowe)
żółtym:
tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, metalowe puszki po napojach, opakowania wielomateriałowe (karton po mleku, "tetra pack" i podobne).


Pojemniki dostarczy przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu. Ilość pojemników będzie uzależniona od ilości osób zamieszkujących nieruchomość, przy uwzględnieniu szacunkowych wskaźników nagromadzenia odpadów wskazanych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku oraz częstotliwości odbioru. Kolor pojemników może być inny, pod warunkiem czytelnego i niebudzącego wątpliwości oznakowania jego zawartości.

Na początku wdrażania systemu przedsiębiorca odbierający odpady dostarczy mieszkańcom domów jednorodzinnych komplet worków. Worki te będą podlegały wymieniane w ilości 1 pełny worek na 1 pusty, przy odbiorze odpadów. W przypadku, kiedy potrzebna będzie większa ilość worków będą one dostarczone mieszkańcom.

Odbierane będą również inne niż dostarczone przez firmę worki, pod warunkiem, że będą miały pojemność co najmniej 60l i umożliwią kontrolę zawartości bez ich rozwiązywania.

Częstotliwość odbierania tych odpadów będzie ustalona w harmonogramie, który dostarczy przedsiębiorca odbierający odpady.
Przekaż do Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR” deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Zdecydujesz w niej, czy będziesz segregował śmieci, czy nie. Od tego również zależeć będzie wysokość Twojej opłaty. Wypełnij Deklarację.

W przypadku mieszkańców nieruchomości wielorodzinnych to jej zarządca (spółdzielnia, wspólnota lub administrator) składa deklarację w ich imieniu. Ty natomiast zobowiązany jesteś do złożenia swojemu zarządcy nieruchomości informacji na potrzeby sporządzenia deklaracji.

Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości jednorodzinnej deklarację musisz wypełnić osobiście. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz tutaj - klik


Mieszkańcy bloków będą gromadzić odpady w następujący sposób:

do pojemników w kolorze czarnym:
zmieszane odpady komunalne, tj. takie, które nie będą odbierane selektywnie w workach,
niebieskim:
papier i opakowania z papieru (makulatura, tektura, itp.)
zielonym:
szkło i opakowania ze szkła (łącznie białe i kolorowe)
żółtym:
tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, metalowe puszki po napojach, opakowania wielomateriałowe (karton po mleku, "tetra pack" i podobne).
Pojemniki dostarczy przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu.

Częstotliwość odbierania tych odpadów będzie ustalona w harmonogramie, który dostarczy przedsiębiorca odbierający odpady.
Właściciele (użytkownicy) nieruchomości niezamieszkałych,
na których powstają odpady komunalne (np. sklepy, biura, instytucje itp.) będą odpady gromadzić w następujący sposób:
do pojemników w kolorze czarnym:
zmieszane odpady komunalne, tj. takie, które nie będą odbierane selektywnie w workach, w tym popiół (nie gorący!).

niebieskim:
papier i opakowania z papieru (makulatura, tektura, itp.)
zielonym:
szkło i opakowania ze szkła (łącznie białe i kolorowe)
żółtym:
tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, metalowe puszki po napojach, opakowania wielomateriałowe (karton po mleku, "tetra pack" i podobne).

Pojemniki dostarczy przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu. Kolor pojemników może być inny, pod warunkiem czytelnego i niebudzącego wątpliwości oznakowania jego zawartości.

Częstotliwość odbierania tych odpadów będzie ustalona w harmonogramie, który dostarczy przedsiębiorca odbierający odpady.